PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK KESELAMATAN LALU LINTAS JALAN RAYA

Soerjono Soekanto

Abstract


Didalam menyusun perundang-undangan keselamatan lalu lintas jalan raya yang mendatang, maka substansi dari perundang-undangan tersebut haruslah diberikan atau disusun oleh kalangan yang ahli dan berwenang dalam masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya. Kalangan itulah yang paling tahu dan memahami, serta membuat predikasi-predikasi secara ilmiah dan teknologis. Kalangan hukum bertugas untuk merangkumnya didalam kaedah hukum, yang apabila perlu disertai dengan pelbagai sanksi perdata, administratif ataupun pidana. Dari sudut ilmu-ilmu hukum yang mencakup dogmatik hukum maupun ilmu kenyataan terdapat pula unsur-unsur atau pokok yang dianggap penting untuk diatur
DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol13.no1.946

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1983 Soerjono Soekanto

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.