Pengadilan Masyarakat Ekonomi Eropa

Sofyan Mukhtar

Abstract


Masyarakat Ekonomi Eropa adalah satu bentuk persekutuan yang dapat dikatakan hampir sempurna. Karangan berikut ini akan membicarakan pengadilan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE),  salah satu organ yang mempunyai kedudukan penting dalam persekutuan regional tersebut.  Pengadilan ini, antara lain, bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul diantara sesama negara anggota atau warga negara MEE. Ini adalah suatu contoh bagaimana pengadilan dapat pula berperanan memajukan kerjasarna regional dalam bidang ekonomi.DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol18.no3.1267

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 1988 Sofyan Mukhtar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.